Zpracování a ochrana osobních údajů

Dobrovolně souhlasím s tím, aby společnost AQUAPOL ČESKO s.r.o., Nedožerská cesta 1284/36, 971 01 Prievidza, Vložka číslo:  38449/R,  IČ: 52454541, CZR: 670-20989 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a to volném pohybu těchto údajů Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění a doplnění některých zákonů zpracovávala mé osobní údaje (e-mail, telefon) za účelem: informovat Vás prostřednictvím e-mailu nebo telefonu o novinkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 3 let.  Osobní údaje nebudou zveřejněny. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám jako jsou kurýrní společnosti účelem doručení a třetím stranám na základě zvláštních předpisů jako je např. obchodní inspekce, Daňový úřad a podobně. Jak dotčená osoba mám právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci nebo blokování osobních údajů.

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.