Nezávislé měření potvrdily účinnost systému AQUAPOL

2.9. 2019

Vážení návštěvníci, přinášíme vám krátký výpis z oficiálního nezávislého měření vlhkosti zdiva, které provedl Ing. Zdeněk Mašek, CSc., techn. administrátor AO – Děkanství Konice, které proběhlo v pěti kostelích z děkanství Konice, které se účastnily programu „Ochrana kostelů proti vodě“ z roku 2008, ve kterém byla použita magnetokinetická metoda odstranění vlhkosti ze zdiva. Jak už jistě víte, naše technologie Aquapol vysušuje zdivo přesně toutéž magnetokinetickou metodou. Tohle nezávisle měření nejen že prokázalo účinnost magnetokinetické metody vysušování zdiva, ale také, ho v mnoha případech popisuje jako nejvhodnější řešení oproti jiným metodám vysušování zdiva, jako jsou mechanická, injektážní nebo elektroosmotické. V následujících odstavcích si můžete přečíst skrcené texty z této zprávy. Pokud vás však zajímá podrobný výpis, dokument si můžete stáhnout na přiloženém odkazu.

KOSTELY V OBVODU AO – DĚKANSTVÍ KONICE A PŘÍČINY ZAVHLČENÍ ZDIVA KOSTELŮ

Stav nadzákladového a základového zdiva kostelů, vybudovaných v 13. 19 století n. l. je poplatný skutečnosti, že kostely postrádají hydroizolační opatření. Taková je i převážná většina kostelů v děkanství Konice Arcibiskupství Olomouckého. Kostely jsou  postiženy vzlínající vlhkostí. Mnohé z nich trpí i dalším ohrožením působením vody. Za další příčiny, které způsobují že v kostelích jsou vlhké zdi, se obecně považují kapilární vzlínají základová vlhkost – všechny opravované kostely.

 • zemní vlhkost svislých obvodových stěn kostelů, když ke kostelu stéká povrchová či podpovrchová voda ( ve Skřípově  )
 • kolísání spodní vody, časově omezené – žádný z opravovaných kostelů zásadně
 • odstřikující a vsakující voda z nevhodně upravených sousedních ploch – kostel v Suchdole u P. (sousední místní komunikace) a kostel v Bohuslavicích
 • nevhodně výškově upravená místní komunikace s hrozbou stékání dešťové vody z komunikace do vstupu do kostela
 • dešťová voda a sníh, dopadající na stěny při poryvech větru – kostel ve Skřípově, kostel se nachází ve III. horské oblasti
 • vlhkost, vyvolaná poruchou zdiva či techn. instalací – přichází v úvahu v případě poškozených dešťových svodů a odvodu dešťové vody vodorovnou kanalizací prakticky u všech opravovaných kostelů, zvlášť při uzavřených podlahách
 • vlhkost rušivých polí – hydrogeologické – pravděpodobnost takového  ovlivnění  v kostele v Suchdole – pramen podzemní vody vedle kostela a zřejmě i pod  kostelem
kostel konice sanace aquapolem
Zdroj: www.farnostkonice.cz

Děkanství  Konice AO má 23 kostelů ve 21 farnostech. Z tohoto počtu vybral r. 2005 děkan 8 kostelů, které vykazovaly vysoký stav ovlivnění nadzákladového a základového zdiva vzlínající vlhkostí a nedobrým stavem střech a  zařadil je do programu „ Ochrana kostelů proti vodě“. Ze zmíněných 8 kostelů se podařilo pro 4 z nich získat finanční podporu opravy formou zařazení do „ Programu obnovy MTZ církví a náboženských organizací“ a dotacemi ze státního rozpočtu pro rok 2005 a 2006. V pořadí pátý kostel se podařilo zařadit do stejného programu  v r. 2007.

Pro „Program obnovy MTZ církví a náboženských organizací“ je garantem Ministerstvo kultury ČR Do tohoto programu. se tedy podařilo zařadit:

 1. Kostel Narození P.Marie v Konici
 2. Kostel Sv. Libora v Jesenci
 3. Kostel Sv. Bartoloměje v Bohuslavicích
 4. Kostel Navštívení P. Marie v Suchdole
 5. Kostel Nanebevstoupení Páně ve Skřípově

VÝSLEDKY  VYUŽITÍ MAGNETOKINEZE V OBVODU  DĚKANSTVÍ ŘKC KONICE   

Zástupce zhotovitele získal měřením informace o stavu vlhkosti zdiva.

 • V kostele Narození P. Marie v Konici označil 4 místa měření a osadil 3 ks zářičů.
 • V kostele Sv.Bartoloměje v Bohuslavicích označil 3 místa měření a osadil 2 ks zářičů
 • V kostele Navštívení P.Marie v Suchdole označil 3 místa měření a osadil 2 ks zářičů
 • V kostele sv.Libora v Jesenci označil 3 místa měření a osadil 2 ks zářičů.
 • V kostele Nanebevstoupení Páně ve Skřípově označil  3 místa měření a osadil 2 ks zářičů

Každé místo měření obsáhlo 3 – 6 sond nad sebou od 0,12 m nad podlahou až po 1,10 m.

Zpracovatel „ Zprávy …“ použil pro srovnávací účely údaje sond o vlhkosti zdiva vždy v nejnižší a nejvyšší poloze  místa . Výsledky zhotovitel zapsal do protokolu dne 07. a 08. 08. 06

jako výsledky měření základního. Po půl roce dne 07.02.07 při prvním kontrolním měření pak zhotovitel  zapsal výsledky do stejného protokolu, po roce dne 10. 07. 07 obdobně atd.

Předložená zpráva o použití magnetokineze pro odvlhčení 5 kostelů v AO . Děkanství Konice přináší výsledek procesu odvlhčování, hodnotí jej, konstatuje přiměřenou a očekávanou úspěšnost této metody pro 5 sakrálních staveb.Navíc mapuje i další působení vody na stavební objekty a snaží se označit a konkretizovat vyjmenovaná nepříznivá působení vody na zmíněné kostely.

Zpráva se zabývá teoretickými poznatky o působení jednotlivých metod vysušování objektů a hodnotí jejich výhody a nevýhody.

Na základě získané zkušenosti se doporučuje

– využít popsané metody odvlhčování v opravách sakrálních staveb pro jejich účinnost a cenu

– realizovat naznačená doprovodná opatření v kostelech v obvodu AO – Děkanství Konice

PROČ JE MAGNETOKINEZE TAK ÚSPĚŠNÁ?

Při této příležitosti je vhodné připomenout důvody, pro které dochází k znehodnocování omítek, zdiva a podlah v kostelech obecně. Rozborem těchto důvodů docházíme k poznatku, že převážná většina důvodů je v nesprávném přístupu k opravám a „vylepšením“ stavu kostelů. Patří k nim jednak použití cementových příměsí do omítek, cementových malt pro zatření spár mezi dlaždicemi či deskami v podlahách a v poslední době použití sanačních omítek na zavlhlé stěny. Ve všech případech dochází k zabránění výstupu vlhkosti z podlah či zdiva a tím ke zhoršování dřívějšího, obvykle výhodnějšího stavu objektu kostelů.

Obrana proti vodě spočívá v aktivním a pasivním řešení . První z nich obsahuje aktivní působení na zemní vlhkost a její „vytlačení“ z konstrukce. To obstará magnetokineze nebo elektrokineze. Pasivní ochrana konstrukcí objektu pak  obsahuje odstranění zasolených míst v omítkách či spár v podlahách a jejich nahrazení omítkami vápennými na rákosový podklad resp. zapravení spár podlah prodyšným materiálem. Prokázalo se, že použité sanační omítky postupem doby výrazně omezují vysušovací procesy a neslouží ani k odsolení, ani k vysušení zdiva, dokonce těmto procesům ve svém důsledku brání.

Komentáře