ZÁRUKA A ŽIVOTNOST 

 

 

Zákazníkovi je při dodržení stanovených podmínek poskytována záruka dle normy ČSN na vysušení objektu do 3 let. Pro kontrolu hladkého průběhu vysychání zdiva v objektu zřizuje servisní technik AQUAPOL měřící místa a jejich výškové profily dle normy ČSN P73 0610. Z těchto míst se před montáží odeberou vzorky, ve kterých se následně měří vlhkost. Každých 6 měsíců je pak v totožných místech prováděn opakovaně odběr vzorků, ve který je opět měřena vlhkost. Díky tomuto jedinečnému servisu je možno optimálně stanovovat vhodný okamžik doprovodných sanačních opatření. Naše servisní oddělení je také vybaveno měřící technikou k určení množství jednotlivých solí, stupně pH, el. potenciálu atd.

Díky neopotřebitelnosti přístroje se předpokládá životnost 70-150 let, čímž tato technologie udává nová měřítka pro budoucnost, a tím i nový stupeň vývoje. Minimální životnost udávaná a garantovaná výrobcem je 20 let.

Přístroje AQUAPOL