VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA OBECNĚ 

TECHNOLOGIE:

13 druhů vlhkosti
kapilární efekt
magnetokineze
design a technická data
rušivé faktory
tepelná úspora
sanace omítek
příklady použití
postup
záruka a životnost
cena
44 výhod

 

Prostřednictvím instalace jednoho, nebo více specielních přístrojů v provlhlém objektu zajišťují superslabá elektromagnetickým podobná pole stlačování vlhkosti v kapilárním systému zdiva směrem dolů (viz. princip magnetokineze ). Přístroje takto provedou vysušování, nadále sucho udržují a tím vlastně plní funkci horizontální hydroizolace (design přístrojů ). Během vysoušecí fáze probíhá současně magnetokinetické odsolování. Největší část vlhkosti putuje kapilárním systémem zpět do země (fáze odvlhčení). Malá část vlhkosti zdiva v dosahu odpařovací zóny se odpařuje ven a transportuje přitom v kapilární vodě rozpuštěné soli do starých omítek (odpařovací fáze). Tato odpařovací fáze trvá několik měsíců a za tuto dobu v omítkách vykrystalizují vlivem vysychání viditelně soli. Po odstranění těchto starých, zasolených omítek je možno přistoupit k nové, definitivní úpravě povrchu objektu.

Hranice použití magnetokineze

Systém AQUAPOL je možno použít pro libovolný stavební materiál u všech konstrukcí nad terénem pro odstranění zemní vzlínající vlhkosti, kde je možno dosáhnout rovnovážné vlhkosti zdiva, jejíž hodnota závisí na typu stavebního materiálu, stupni jeho zasolení, rozdílu Ph mezi omítkou a zdivem a na dalších faktorech. U sklepních konstrukcí je možno dosáhnout vysušení všech středních zdí (pokud se nejedná o tlakovou vodu), u obvodových konstrukcí přicházejících do styku se zemí je možno docílit zlepšení stavu vlhkosti (míra zlepšení závisí na množství vody přicházející z přilehlého terénu). Pro úplné vysušení obvodového zdiva zapuštěného v terénu je nutné provést svislou hydroizolaci (tam, kde není provedena, nebo není funkční) eventuelně opatřenou drenáží (příklady použití ). Systém AQUAPOL je účinný pouze proti vzlínající vlhkosti (viz. 13 druhů vlhkosti ).

Od vyvinutí prvního prototypu uběhlo více než 20 let. Od roku 1985 bylo instalováno v Evropě více než 50 000 přístrojů AQUAPOL. V Čechách je vysušováno od roku 1990 více než 1900 objektů, z nichž je již více než 1530 úplně vysušeno (ostatní jsou ve fázi vysychání). Systém AQUAPOL je pro životní prostředí nejneškodnější metoda vysušování zdiva na světě.

Vzhledem k principu technologie AQUAPOL - magnetokinezi - je možné použití systému téměř u všech stavebních materiálů, které mají kapilární systém, jako je např. cihla, kámen, pískovec, beton, vepřovice atd. 
Systém AQUAPOL je schopen eliminovat vzlínající kapilární vlhkost. Jiné druhy vlhkostí (kondenzační vlhkost, odstřikující voda, boční nebo tlaková voda, hygroskopická vlhkost atd.) je nutné v případě jejich výskytu odstranit doprovodnými opatřeními.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte naši firmu a my rádi provedeme ve Vašem objektu BEZPLATNĚ vlhkostní průzkum s následným vyhodnocení stavu a návrhem sanačního zákroku včetně cenové nabídky.

 

Přístroje AQUAPOL