SANACE OMÍTEK 

 

Při konvenčních způsobech vysušování zdiva založených na chemické nebo mechanické bázi, se musí veškerá vlhkost obsažená ve zdivu odpařit. Během této 3-7 let dlouhé odpařovací fáze se rozpuštěné a volné soli dostanou do omítek. Tím ze enormně změní hodnota pH omítky

Při magnetofyzikální metodě AQUAPOL putuje největší část vlhkosti směrem dolů do země (=odvlhčovací fáze). V horní části zdiva se zbývající část vlhkosti odpařuje (=odpařovací fáze). Během této odpařovací fáze putují soli do omítek. Tím se zpravidla změní hodnota pH (starých) omítek.

Když budou nyní rozdíly hodnot pH mezi omítkou a zdivem kritické, nemůže být zdivo kompletně vysušeno, neboť čistě chemické síly budou vlhkost ve zdivu držet.

Omítka může být nyní díky obsaženým solím hygroskopická, a podle množství vzdušné vlhkosti v prostoru může přijímat více či méně vody a vypadat vlhce.

Jestliže jsou rozdíly hodnot pH mezi omítkou a zdivem kritické a omítka je navíc hygroskopická, mohou nastat dva následující případy:

 

DVA MOŽNÉ PŘÍPADY 

 

 PŮSOBENí NA ZDIVO

 

 PŮSOBENÍ SYSTÉMU AQUAPOL

           
  Případ 1:
Hodnota pH omítky je vyšší než hodnota pH zdiva (např. cihel)
 
 
Hygroskopická
omítka slouží jako zavlhčovač. Trvale přijímá a transportuje přijatou vzdušnou vlhkost do zdiva.
 
  Působením přístrojového pole putuje sice vlhkost trvale dolů do země, ale trvalý přísun vlhkosti z omítky neumožní vyschnutí zdiva
                                                             
 

Případ 2:
Hodnota pH zdiva je vyšší než hodnota pH omítky.  

 

Hygroskopická omítka působí jako vodní pumpa. Trvale odejímá kapilárnímu systému vlhkost. Zdivo je pak díky tomuto knotovému efektu díky zemní vlhkosti stále vlhké. 

 


Přístrojové pole
působí proti knotovému efektu a zeslabuje jej. Vzlínání vlhkosti je však zastaveno nebo přinejmenším zredukováno.

 

Jedinou pomocí v tomto stádiu je odstranění staré hygroskopické omítky. Jedině pak může zdivo díky působení AQUAPOL-systému kompletně vyschnout. Tak toto doporučuje ÖNORMa B 3355.

V některých částech zdiva může v extrémních případech dojít ke stagnaci vlhkosti, nebo k jejímu lehkému zvýšení. V tomto případě zde působí čistě chemické síly, které nepatří do okruhu působnosti systému AQUAPOL.Časový horizont a rozsah odstranění doporučí AQUAPOL - servisní technik na základě diagnostických měření zdiva.Na základě výše uvedených faktů Vám doporučujeme následující „Ekologický sanační koncept“.

Ekologický sanační koncept

 1. Starou omítku odstranit do výšky zavlhčení + síla zdiva
  Výši zavlhčení určí a označí servisní technik AQUAPOLu pomocí vysokofrekvenční metody.
 2. Po odstranění omítky nechat zdivo několik dní obnažené a následně vykrystalizované soli odstranit drátěným kartáčem.
  • Nízké zasolení: aplikovat sanační omítku, nebo lehčenou omítku s vyšší pevností v tlaku a malým difusním odporem.
  • Vyšší a vysoké zasolení:
   1. Aplikovat sanační omítku dle WTA.
    Použít omítkový nosič s odvětráním (např. Rákosová rohož, Delta folie DÖRKEN DELTA PT apod.). *
   2. Zhotovit izolační přizdívku.*
   *Tato řešení jsou dle konkrétního případu alternativní. Zdivo musí být předem ošetřeno vápenným nátěrem (desinfekční působení na mikroflóru)

  Veškeré další informace získáte od techniků AQUAPOL, kteří Vám vše rádi vysvětlí. Přejeme Vám jménem EURO-AQUAPOL-servisního-TEAMu dobré výsledky při sanování

 

Přístroje AQUAPOL