PŘÍKLADY POUŽITÍ 

Kompletně podsklepená budova

bez systému AQUAPOL®

bez vertikální hydroizolace s vertikální hydroizolací

 

V místnostech 1. a 2. vzlíná do zdiva díky absenci vodorovné izolace voda a zdivo je vlhké. Vlhkost vzduchu je v obou místnostech zvýšená.

V místnosti č. 3. do obvodového zdiva navíc vzhledem k absenci svislé hydroizolace proniká voda z přilehlé vlhké zeminy a zdivo je tudíž mnohem vlhčí. Střední zeď mezi místnostmi 3. a 4. a obvodová zeď v místnosti 4. se chová jako zdivo nad terénem.

se systémem AQUAPOL®

 

V místnostech 1. a 2. již do zdiva vlivem působení přístrojového pole voda nevzlíná a zdivo je úspěšně odvlhčeno.

V místnosti č. 3. je obvodové zdivo sušší až suché (zlepšení stavu). Míra odvlhčení však závisí na podílu vlhkosti prostupující z přilehlé zeminy. Střední zeď mezi místnostmi 3. a 4. je vysušena a obvodové zdivo místnosti č. 4 je také téměř suché.

 

Částečně podsklepená budova

bez systému AQUAPOL®

bez vertikální hydroizolace

 

V místnostech 1. a 2. vzlíná do zdiva díky absenci vodorovné izolace voda a zdivo je vlhké. V místnosti č. 3. do obvodového zdiva navíc vzhledem k absenci svislé hydroizolace proniká voda z přilehlé vlhké zeminy a zdivo je mnohem vlhčí.

se systémem AQUAPOL®

 

V místnostech 1. a 2. již do zdiva působení přístrojového pole voda nevzlíná a zdivo je úspěšně odvlhčeno.

V místnosti č. 3. je obvodové zdivo sušší až suché (zlepšení stavu). Míra odvlhčení však závisí na podílu vlhkosti prostupující z přilehlé zeminy.

 

Nepodsklepená budova

bez systému AQUAPOL®

 

V místnostech 1. a 2. vzlíná do zdiva díky absenci vodorovné izolace voda a zdivo je vlhké. Vlhkost vzduchu je v obou místnostech zvýšená.

se systémem AQUAPOL®

 

V místnostech 1. a 2. již do zdiva vlivem působení přístrojového pole voda nevzlíná a zdivo je úspěšně odvlhčeno.

 

Budova s výskytem tlakové vody

bez systému AQUAPOL®

bez vertikální hydroizolace s vertikální hydroizolací

 

V místnosti číslo 1. vzlíná vlhkost do zdiva díky absenci vodorovné izolace a do obvodového zdiva proniká tlaková voda vzhledem k absenci svislé hydroizolace a zdivo je velmi vlhké, může se objevovat voda v kapalném stavu.

V místnosti číslo 2. rovněž vzlíná do zdiva vlhkost díky absenci vodorovné izolace.

U střední zdi působí částečně také tlaková voda.

se systémem AQUAPOL®

 

V místnosti číslo 1. již do zdiva vlivem působení přístrojového pole voda nevzlíná a zdivo je úspěšně odvlhčeno cca na úroveň okolního terénu. Zdivo pod úrovní terénu zůstává vlhké.

V místnosti číslo 2 je obvodové zdivo úspěšně odvlhčeno.

Střední zeď je rovněž téměř odvlhčena, spodní část (10-30cm) může zůstat vlivem tlakové vody vlhká.

 

Přístroje AQUAPOL