POSTUP 

 

A) Poptávka

Majitel vlhkého objektu má několik možností, jak si u firmy AQUAPOL vyžádat vlhkostní průzkum, který vždy předchází vlastní realizaci.

 1. písemně na naší adrese (viz. kontakty )
 2. písemně na našem faxu 381 253 196 (viz. kontakty )
 3. telefonicky na našich telefonních číslech 381 253 196 (viz. kontakty )
 4. zde na internetu pomocí formuláře
 5. pomocí odpovědního kupónu z prospektu
 6. u obchodních zástupců (viz. kontakty )
 7. osobně může navštívit náš stánek na většině odborných veletrzích (FOR ARCH, IBF, STAVITEL, STAVOTECH atd) ve všech regionech České republiky)
 8. v centrále firmy AQUAPOL v Táboře

 

B) Vlhkostní průzkum

Objekt navštíví ve smluveném termínu sanační technik firmy, provede vizuální obhlídku, dle potřeby odebere v reprezentativních místech vzorky stavebního materiálu.

S majitelem objektu jsou konzultovány veškeré dostupné informace o objektu samém. Rovněž jsou zjištěny provozní podmínky a požadavky. Zákazník pracovníkovi poskytne projektovou dokumentaci (v případě, že není k dispozici, bude objekt zaměřen).

Doba potřebná k provedení průzkumu: cca 1,5 – 5 hodin

Cena: zdarma

C) Stanovení hlavních a vedlejších příčin, technická zpráva, návrh řešení a cenová kalkulace

Na základě provedeného vlhkostního průzkumu, jsou stanoveny hlavní a vedlejší příčiny zavlhčení objektu. V objektu se může objevit cca 13 druhů vlhkostí (vzlínající vlhkost, hygroskopická vlhkost, kondenzační vlhkost, boční vlhkost, poruchy instalací, tlaková voda, ostřikující voda atd. ). Z tohoto důvodu je vlhkostní průzkum nezbytný a velmi důležitý.

Na základě výše uvedených poznatků pracovník firmy vypracuje technickou zprávu, kde shrne všechny zjištěné skutečnosti a vypracuje návrh řešení. Každá z vyskytujících se druhů vlhkosti vyžaduje svůj způsob eliminace. Souhrnné řešení je navrženo v technické zprávě.

Systém AQUAPOL je specializován na odstranění vzlínající vlhkosti . Pro tento postup je vypracována cenová nabídka a současně jsou doporučeny doprovodné sanační materiály a postupy vhodné k odstranění dalších druhů vlhkosti.

Doba potřebná ke stanovení hlavních a vedlejších příčin, zpracování a odeslání technické zprávy, návrhu řešení a cenové kalkulace zákazníkovi: cca 1-5 dní

Cena: zdarma

 

D) Uzavření smlouvy

Akceptuje-li zákazník cenovou nabídku, je mu k podpisu zaslána smlouva o dílo, kde je rámcově udán termín montáže. Přesné datum montáže je stanoveno po dohodě se servisním technikem firmy. Nedílnou součástí smlouvy je záruční list a tzv. „Info listy“ a projektová dokumentace s vyznačením garancí.

Doba potřebná ke zpracování a odeslání smlouvy zákazníkovi: cca 1 den

Cena: zdarma

E) Montáž

Montáž systému AQUAPOL provádí servisní technik ve smluveném termínu. Montáž zařízení se skládá ze tří fází.

V první fázi je provedena obhlídka objektu, jsou zvolena referenční místa odběru vzorků a jsou provedena vstupní měření (elektrofyzikální měření stanoviště, měření vlhkosti zdiva a měření klima s protokolem).

 

Ve druhé fázi je instalován vlastní přístroj (většinou na strop).Servisní technik disponuje veškerým vybavení potřebným k montáži. V ojedinělých případech, kdy není možná instalace na strop, je možno použít speciální stojan AQUAPOL (za příplatek).

 

Ve třetí fázi je provedeno měření dosahu včetně kontrolního testu, je doplněna dokumentace a dílo je předáno.

Doba potřebná k provedení montáže zařízení AQUAPOL: 4-8 hodin

Cena: dle smlouvy o dílo

 

F) Servis

Každých šest měsíců až do vysušení objektu provádí servisní technik kontrolní měření vlhkosti v referenčních místech, která byla zvolena při montáži zařízení. Současně kontroluje průběh navržených doprovodných opatření a zákazníkovi poskytuje poradenskou a konzultační činnost.

Doba potřebná k provedení jednoho servisu zařízení AQUAPOL: cca 1-3 hodiny Cena: součástí ceny dodávky, hrazen je pouze nadstandardní servis

 

G) Předání vysušeného objektu

V okamžiku, kdy servisní technik v referenčních měřících místech zjistí stav vlhkosti v oblasti rovnovážné vlhkosti, předává objekt zákazníkovi jako suchý.

 

Příklad časového harmonogramu fiktivního vysušení objektu

 • 1. den: poptávka
 • 10. den: vlhkostní průzkum
 • 15. den: zákazník obdržel technickou zprávu, návrh řešení a cenovou kalkulaci
 • 30. den: zákazník objednal vysušení objektu systémem AQUAPOL
 • 32. den: zákazník obdržel návrh smlouvy o dílo, potvrdil ji a zaslal firmě AQUAPOL
 • 40. den: servisní technik oznámil termín montáže
 • 50. den: byla provedena montáž zařízení
 • po 6 měsících: proveden první servis
 • po 12 měsících: proveden druhý servis
 • po 18 měsících: proveden třetí servis
 • po 24 měsících: zdivo je suché, předání vysušeného objektu

Poznámka: Prováděné práce se mohou na jednotlivých objektech lišit, rovněž časový harmonogram je pouze názorný a nelze ho považovat za závazný.

Přístroje AQUAPOL