HISTORIE 

V Čechách založeno v roku 1990 (v Rakousku od roku 1985). Vysušování systémem AQUAPOL provádíme v České republice od roku 1990. Při sanaci vlhkého zdiva jsou využívány zkušenosti získané působením v oblasti památkové péče od roku 1974. Od roku 1990 je v České republice realizováno přes 1900 staveb. V Evropě bylo od roku 1985 instalováno více než 50.000 zařízení AQUAPOL. Systém AQUAPOL byl za svoji jedinečnost mnohokrát vyznamenán a oceněn .

Historie – vznik Aquapolu  -    Vynálezce, badatel a zakladatel firmy AQUAPOL, Ing. Wilhelm Mohorn se narodil 25. listopadu 1954 ve Vídni. Absolventovi vyššího technického studia a strojaři, zajímajícího se i o matematiku a fyziku bylo po provádění několikaletých duchovních studií stále jasnější, v jak neprobádaném stavu se některé části energetické fyziky nachází. Tento poznatek a totálně zrezivělé hudební nástroje ve sklepě byly podnětem k cílenému zkoumání alternativních forem energií, resp. jejich přeměny.  Svým čtvrtým vynálezem se mu podařilo prakticky proniknout do oblasti vysušování zdiva pomocí volně dostupných forem energií. 

1985

Přihlášení patentu a založení firmy jako podniku jednoho muže.

1988

Poprvé je charakterizován princip účinnosti.

1990

Přesídlení firmy do Reichenau/Rax.
nová prodejní místa v pěti dalších evropských státech.
 

1991

Parlament v Budapešti (část) se podaří vysušit technologií AQUAPOL, je nainstalováno 10 000. zařízení AQUAPOL. 

1992

Základní výzkum

1995

Udělení Kaplanovy medaile Ing. W. Mohornovi za příslušný základní výzkum. Celkem 85 zaměstnanců v celé Evropě. 

2001

Zlatá medaile na mezinárodním veletrhu IENA 2001 za inovační a multifunkční využití alternativní technologie k vysoušení budov a zvlhčení či odvlhčení země.  

2002

Otevření pobočky v Pobaltí. V odborné knize "Tachyony, orgony, skalární vlny" rakouského nakladatelství je zmíněna pokroková technologie Aquapol. Dále vychází v odborné knize „Univerzální energetická řešení“ nakladatelství Jupiter velký příspěvek o systému Aquapol. Technologie Aquapolu jsou představeny i v dokumentárním filmu „Přísně tajná voda".

2003

Nainstalováno bylo přibl. 25.000 zařízení. Vydány početné novinky jako Biomapa, odborný film "Symptomy vzlínající vlhkosti" a další odborné filmy "Prostorová energie, její projevy a systém Aquapol", "Aquapol - negativní ionty vzduchu" s Prof. Lotzem, "Stavební odborný kongres Prein 2002", "Odborný kongres na zámku Mainberg – Biologický účinek systému Aquapol na člověka", "Zemská radiace a výskyt rakoviny" od Dr. Hemerky a Ing. W. Mohorna v pořadu „Hostem u Very“.

2004

Rok velké mezinárodní expanze, nainstalováno již přes 31.000 přístrojů AQUAPOL. Vydány početné nové publikace a filmy k pochopení tohoto tématu. V tomto roce bylo úspěšně zakončeno velké množství studií, které dokazují účinek Aquapolu na základě nejrůznějších parametrů. Pokusy s vysušením a zamokřením půdy probíhají již 5. rokem na univerzitě půdních kultur. Počet zaměstnanců v Evropě dosáhl nového maxima.

2005

Jubileum 20 let Aquapolu. Od ledna tohoto roku funguje i silný prodejní tým ve Švýcarsku, Anglii a brzy i ve střední a jižní Itálii.

Přístroje AQUAPOL