HISTORICKÉ OBJEKTY

K dnešnímu dni máme úspěšně vysušených přes 2000 objektů (celkem v Europě již 50 000). Je zřejmé, že z prostorových důvodů není možné tady všechny objekty uvést, a proto uvádíme níže aspoň pár z každého segmentu.Cenová nabídka, kterou obdržíte od naší společnosti po realizaci prohlídky objektu, obsahuje vždy i seznam referencí ve vašem kraji pozůstávajíci z více objektů.

Některé naše reference:

Část zámečku Budislav

   

Kostel Konice

V tomto objektu bylo docíleno v sedmi sondách (z celkem osmi) hodnot suchého zdiva. V poslední, osmé sondě, došlo sice k razantnímu ústupu, ale zatím ne na hodnoty suchého zdiva. A to vše bez jakéhokoliv jiného zásahu.

Kostel v Jesenci úplně vysušen!

Ano, za necelý rok byl kostel v Jesenci vysušen na hodnoty suchého zdiva dle ČSN P 73 0610 v souladu se záručními podmínkami firmy Aquapol (vysušení zdiva nebo navrácení kúpní ceny). A doprovodná opatření? ŽÁDNÁ.  

 

Přístroje AQUAPOL