PROTIPLÍSŇOVÉ PŘÍPRAVKY ( PLÍSEŇ , PROTIPLÍSEŇ ) 

DETASTOP

PŘÍPRAVEK PRO HLOUBKOVOU LIKVIDACI PLÍSNÍ A ŘAS

 

JE PROTIPLÍSŇOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ A ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK URČENÝ K HUBENÍ PLÍSNÍ A ŘAS NA KONTAMINOVANÝCH PLOCHÁCH. LZE JEJ POUŽÍT JAKO SANAČNÍ I PREVENTIVNÍ OCHRANU NA OMÍTKY, ZDIVO, BETON, KÁMEN, AZBESTOCEMENT,

ALE I NA DŘEVO, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A DALŠÍ SAVÉ MATERIÁLY. MŮŽE BÝT TAKÉ POUŽÍVÁN JAKO EFEKTIVNÍ MYCÍ PROSTŘEDEK PRO KONTAMINOVANÉ POVRCHY V EXTRÉMNĚ VLHKÉM PROSTŘEDÍ JAKO NAPŘÍKLAD V KOUPELNÁCH, PRÁDELNÁCH, SKLEPECH, VÝVAŘOVNÁCH APOD.

DETASTOP® NA ROZDÍL OD BĚŽNĚ DOSTUPNÝCH PROTIPLÍSŇOVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEOBSAHUJE ANORGANICKY VÁZANÝ CHLÓR, KTERÝ ZPŮSOBUJE NEŽÁDOUCÍ ZASOLOVÁNÍ A NÁSLEDNĚ DALŠÍ ZVYŠOVÁNÍ VLHKOSTI PODKLADU. NEPÁCHNE CHLÓREM. NA PLÍSŇOVÉ KULTURY NEMÁ BĚLICÍ ÚČINKY, ALE SPOLEHLIVĚ A HLOUBKOVĚ JE NIČÍ. NENÍ URČEN PRO POVRCHY PŘICHÁZEJÍCÍ DO PŘÍMÉHO STYKU S POŽIVATINAMI, KRMIVY A PITNOU VODOU.

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

a) Vlastnosti v tekutém stavu

Vzhled: nízkoviskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou

Pach: mírný po biocidním přípravku

Sušina: min. 0,6 hmot. %

Hustota (22 ±2°C): 1,00 g/cm3

b) Vlastnosti v zaschlém stavu

Vzhled: bezbarvý transparentní, prakticky neviditelný nános

SKLADOVATELNOST:

V dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5 až +30°C. Chránit před mrazem a teplotami nad 35°C (vyšší teplota snižuje biocidní účinnost). Přestože je přípravek zcela biologicky odbouratelný, nesmí uniknout do půdy ani odpadních vod.

LIKVIDACE OBALŮ:

Obal se zbytky nespotřebovaného nezaschlého výrobku odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů. Prázdný obal je možno recyklovat nebo likvidovat společně s běžným komunálním odpadem.

OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI:

R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 23: Nevdechujte aerosoly.

S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima.

S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Před aplikací přípravku se plíseň na napadených plochách za sucha neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Napadená místa se minimálně 2x omyjí neředěným přípravkem tak, aby aktivní složky mohly proniknout až k plísňovému myceliu hluboko v substrátu. Při silnější kontaminaci je také možno znečištěné vrstvy po navlhčení opatrně oškrabat a potom přípravek aplikovat podobně jak je uvedeno výše. Následující vrstvy přípravku se nanáší až po vsáknutí předchozích vrstev. Po zaschnutí přípravku DETASTOP® doporučujeme povrch ošetřit

malířským nátěrem DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ®.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:

Přípravek se nanáší neředěný, zpravidla štětcem nebo válečkem při pokojové teplotě. Po ukončení práce je možno použité nářadí omýt v čisté vodě. Přípravek před upotřebením důkladně protřepejte!

ŘEDĚNÍ:

Přípravek se neředí, je připraven k přímému použití.

VYDATNOST:

Teoretická vydatnost je 5 – 10 m2 plochy z 1 kg přípravku. Skutečná vydatnost je ovlivněna savostí

podkladu a stupněm napadení.

VZHLED:

bezbarvá nebo slabě opalizující kapalina

CENÍK:

Balení:HDPE láhev 0,9 kg, cena vč. 20% DPH: 240,- Kč

Balení: 5 l, cena vč. 20% DPH: 852,- Kč 

Přípravek lze zakoupit v naší firmě nebo lze zaslat na dobírku.

ZÁRUČNÍ DOBA:

24 měsíců od data výroby


 

DETAKRYL

MALÍŘSKÁ BARVA

 

JE PROTIPLÍSŇOVÁ MALÍŘSKÁ BARVA DO INTERIÉRU S VÝRAZNÝM PROTIPLÍSŇOVÝM, ANTIBAKTERIÁLNÍM A ALGICIDNÍM ÚČINKEM. JE URČENA PRO FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU OMÍTEK I V EXTRÉMNĚ VLHKÉM PROSTŘENÍ KOUPELEN, PRÁDELEN, SKLEPŮ, VÝVAŘOVEN APOD. DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ® LZE POUŽÍT I NA DALŠÍ PODKLADY JAKO NAPŘÍKLAD ZDIVO, SÁDROKARTON, AZBESTOCEMENT, BETONOVÉ PANELY, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, LEHČENÉ HMOTY A DALŠÍ SAVÉ MATERIÁLY. PO ZASCHNUTÍ VYTVÁŘÍ SNĚHOBÍLÝ, VYSOCE KRYVÝ, PAROPROPUSTNÝ, ZA SUCHA OTĚRUVZDORNÝ FILM. NENÍ URČEN PRO POVRCHY PŘICHÁZEJÍCÍ DO PŘÍMÉHO STYKU S POŽIVATINAMI, KRMIVY A PITNOU VODOU.

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

a) Vlastnosti v tekutém stavu

Vzhled: nízkoviskózní bílá kapalina, která po zaschnutí vytvoří tenký sněhobílý

kompaktní nátěr

Viskozita: min. 3000 mPa.s (22 ±2°C, L2, do 2 hod. po namíchání)

Hustota (22 ±2°C): 1,62 g/cm3

Sušina (105°C, 3 hod): 60 - 65 hmot. %

b) Vlastnosti v zaschlém stavu

Kryvost: st. 1

Bělost: min. L* 95

SKLADOVATELNOST:

V dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5 až +30°C. Chránit před mrazem a teplotami nad +35°C (vyšší teplota může snižovat biocidní účinnost). Přípravek nesmí uniknout do půdy ani odpadních vod.

LIKVIDACE OBALŮ:

Obal se zbytky nespotřebovaného nezaschlého výrobku odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů. Prázdný obal je možno recyklovat nebo likvidovat společně s běžným komunálním odpadem.

OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 23: Nevdechujte aerosoly.

S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima.

S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Napadená místa se nejprve omyjí přípravkem DETASTOP®, který hloubkově ničí zárodky plísní a řas. Na takto připravený a zaschlý podklad lze DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ® nanášet v jedné i více vrstvách, podobně jako běžné malířské nátěry. První vrstvu doporučujeme provést přípravkem zředěným vodou v poměru 1 díl vody a 4 díly barvy. Následující nátěry se provádí až po zaschnutí předchozího nánosu. V případě potřeby lze DETAKRYL PROTIPLÍSŃOVÝ® tónovat běžně dostupnými vodou ředitelnými pigmentovými pastami.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:

štětcem, válečkem nebo stříkáním

ŘEDĚNÍ:

vodou

VYDATNOST:

Teoretická vydatnost je 5 – 8 m2 plochy z 1 kg přípravku. Skutečná vydatnost je ovlivněna savostí podkladu a stupněm napadení.

ODSTÍN:

sněhobílý

CENÍK:

Balení:PP kbelík 1,2 kg, cena vč. 20% DPH: 217,- Kč

Přípravek lze zakoupit v naší firmě nebo lze zaslat na dobírku.

ZÁRUČNÍ DOBA:

24 měsíců od data výroby

CERTIFIKÁT VÝROBKU:
Přístroje AQUAPOL