13 druhů vlhkosti

 

 


 

1. KAPILÁRNÍ, VZLÍNAJÍCÍ ZÁKLADOVÁ VLHKOST

Při chybějící nebo poškozené vodorovné izolaci nasává porézní stavební materiál do svého kapilárního systému základovou vlhkost.

 

2. HYGROSKOPICKÁ VYROVNÁVACÍ NEBO ROVNOVÁŽNÁ VLHKOST - CÍL ÚSPĚŠNÉHO VYSUŠENÍ ZDIVA

Každá zeď a každá omítka obsahuje určité množství hygroskopické vlastní soli (zední sůl) jakož i cizí soli (např. sůl ze země). Tyto soli se působením kapilární vzlínající vlhkosti" vymývají "ze země příp. ze zdiva. Ukládají se především v odpařovací zóně zdiva, příp. v omítce nebo v nátěru.I když je zdivo uvnitř suché, může se stará zasolená omítka příp. nátěr při vyšší vzdušné vlhkosti jevit jako mokrá (hygroskopická)!

 

Minimální požadavky pro hodnoty vysušeného zdiva jsou stanoveny podle ČSN P 73 0610. Po provedení všech sanačních prací, zohlednění rušivých faktorů a správné sanační techniky musí být během 2 let dosažen stupeň účinnosti nejméně 50 %.

 

3. BOČNĚ PRONIKAJÍCÍ VLHKOST

Při chybějící nebo poškozené svislé izolaci např. u sklepního zdiva , které je ve styku s terénem, může docházet k pronikání boční vlhkosti, která kapilárně vzlíná , příp. prostoupí celým zdivem. Čím silnější je zeď a čím menší je množství bočně pronikající vlhkosti, tím lépe může AQUAPOL - systém působit. Pokud je přáním docílit zevnitř absolutně suché stěny, lze toho docílit v kombinaci s vhodnou sanační technikou.

 

4. VODA TLAČENÁ, TLAKOVÁ NEBO SVAHOVÁ

Vzedmutá svahová voda, dočasně vysoká spodní voda způsobuje vnikání vody do zdiva pod tlakem, což způsobuje částečně i tlak v kapilárním systému (hydrostatický tlak!).

5. OSTŘIKUJÍCÍ VODA

Při příliš hladkém povrchu terénu vedle vnější zdi se déšť odráží a stříká na oblast soklu (betonové desky, asfaltová cesta, okapový chodník atd.). Symptomem ostřikující vody je např. růst mechu a lišejníku.

 

6. VLHKOST NÁSLEDKEM STAVEBNÍCH PORUCH, PORUCHY TECH. INSTALACÍ ATD.

Tato vlhkost vzniká díky poškozené nebo chybějící ochraně proti pronikající dešťové vodě (poškození střech, nedostatečně utěsněný komín, chybějící zakrytí nepoužívaného komínu, chybějící odvodnění střechy atd.) příp. poškozením instalačních vedení (poškozený nebo ucpaný dešťový svod, ucpaný nebo prasklý odpad, ucpaná drenáž atd.)

 

7. VLHKOST Z DOPADAJÍCÍHO DEŠTĚ

Na návětrné straně namáhané deštěm proniká vlhkost do zdiva zcela propustnou omítkou nebo případně do zdiva neomítnutého.

 

8. VSAKOVACÍ VODA

Povrchová voda vznikající srážkami , která proniká bez překážek do spár mezi domovní zdí a zemí a tím značně promáčí zdivo v podzemí (většinou ve sklepě).

 

9. STAVEBNÍ VLHKOST – VLHKOST Z NOVÝCH OMÍTEK

Stavební vlhkost je každá vlhkost, která je při stavbě domu " zastavěna" do zdiva . Odpařuje se pomalu v průběhu 1,5 - 3 let. Při provedení nových omítek probíhá přirozené odpařování vlhkosti v závislosti na použitém materiálu a tloušťce omítky 1 až 2 roky.
Celkový čas vysušování zdiva je o tuto dobu prodloužen.

10. VLHKOST RUŠIVÝCH POLÍ

Určitá elekromagnetická, elektrostatická, magnetická pole příp. pole jiného druhu jsou schopna kapilární vlhkost ve zdivu zvyšovat. Zásadně rozeznáváme 2 druhy rušivých polí:

  • Rušivá pole geologického původu - jsou způsobena podzemními vodními prameny, rychle tekoucími podzemními proudy vody, tektonickými zlomy atd.
  • Rušivá pole technického původu - jsou vyvolána televizními, rozhlasovými, radarovými vysílači, vysílači pro mobilní telefony a dalšími (=elektrosmog), dále neizolovanými elektrickými nebo kovovými vodiči (roury atd.), neizolovanými držáky bleskosvodů ve zdivu apod.

 

11. KONDENZAČNÍ VLHKOST (synonyma: pocení, orosení)

Jestliže se vlhký teplý vzduch srazí (kondenzuje) na chladnějších plochách, vzniká kondenzační vlhkost. Příčinami jsou většinou nedostatečná tepelná izolace vnějšího zdiva (příliš tenké vnější zdivo) - tepelné mosty, nadměrná vzdušná vlhkost ve vlhčích prostorách (koupelny, kuchyně, ložnice, prádelny, akvária, mnoho květin atd.), která nemůže unikat následkem těsnosti obytných prostor (absolutně utěsněná okna), nedostatečné větrání, špatné vytápěcí podmínky, organické nátěry (disperzní nátěry),které jsou živnou půdou pro plísně.

Vlhké zdivo (v zimě rychleji vychládá než suché zdivo)
 

12. CHEMICKY ZPŮSOBENÁ VLHKOST

Různé stavební hmoty mají různé chemické vlastnosti - např. staré zdivo je lehce kyselé, cementová omítka je silně alkalická (= rozdílné pH-hodnoty). Tyto vlastnosti způsobují elektrochemický transport vlhkosti a nasávají vlhkost dodatečně příp. udržují chemicky vázanou vlhkost. Rezavějící materiály (ocelové roury, ocelové zárubně atd.) ve zdivu působí na vlhkost podobně. Úplné vysušení zdiva je možné často až po odstranění těchto rušivých chemických faktorů.

13. NEVHODNÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZÁSAHY (ČLOVĚK - "NEJVĚTŠÍ ŠKŮDCE STAVEB")

Největší škůdce staveb je člověk. Svými neodborným a nevhodnými zásahy do stavby může způsobit dalekosáhlé a leckdy nenapravitelné škody.

 

Přístroje AQUAPOL